Usługi elektryczne

elektryk z urządzeniem pomiarowym

  • montaż instalacji elektrycznych w budownictwie przemysłowym oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym
  • serwis instalacji elektrycznych
  • pomiary elektroenergetyczne
  • optymalizacja kosztów na zakup i użytkowanie energii elektrycznej